Expertiza tehnica

Activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara se efectueaza de catre experti tehnici judiciari autorizati de Ministerul Justitiei.
Este expert tehnic judiciar orice persoana fizica ce dobandeste aceasta calitate
in conditiile legii si este inscrisa in tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti.
Expertiza tehnica efectuata de experti din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara.
Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara constituie expertiza tehnica extrajudiciara.
Expertul tehnic judiciar poate efectua expertize tehnice judiciare numai in specialitatea in care a fost autorizat.
In cadrul unei expertize tehnice judiciare, partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa persoana numita in calitate de expert sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, si un expert nominalizat de ea, avand aceeasi specializare ceruta si expertului desemnat.
Expertiza tehnica extrajudiciara poate fi facuta de orice expert tehnic judiciar avand specializarea necesara.
In cadrul domeniului proprietatii industriale, expertii tehnici judiciari pot avea specializarile Marci si indicatii geografice, Desene si modele industriale, Brevete de inventie, Topografii de circuite integrate, si pot face expertize in aceste domenii specializate.
Suntem autorizati ca experti tehnici judiciari in expertize tehnice specifice domeniului proprietate intelectuala – proprietate industriala. Putem efectua si expertize tehnice extrajudiciare sau putem fi expert parte in cadrul unui proces judiciar.
Lista expertilor tehnici judiciari autorizati se afla pe site-ul Ministerului Justitiei.