Marci si indicatii geografice

Legislatia in domeniul marcilor si indicatiilor geografice
Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata
HG 1134/2010 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata
Regulamentul 207/2009 al Consiliului Europei privind marca comunitara
Tratatul de la Singapore privind dreptul marcilor
Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul marcilor
Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, in forma revizuita la Stockholm in 1967, ratificat de Romania prin Decretul 1176/1968
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor adoptat la Madrid in 1989, ratificat de Romania prin Legea 5/1998
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor
Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internationala a elementelor figurative ale marcilor
Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala semnata la Stockholm in 1967, ratificata de Romania prin Decretul 1175/1968
Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm in 1967, ratificata de Romania prin Decretul 1777/1968
Tratatul privind dreptul marcilor, adoptat la Geneva in 1994, la care Romania a aderat prin Legea 4/1998
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, incheiat la Marrakech in 1994, ratificat de Romania prin Legea 133/1994
Obiectul protectiei
Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii privind marcile si indicatiile geografice.
Aceasta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), ca urmare a unei protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice.
Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile acestei legi, in conditiile conventiilor internationale privind marcile si indicatiile geografice la care Romania este parte.
Definitii
Marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi.
Indicatia geografica este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice.
Reprezentarea
In procedurile in fata OSIM solicitantul sau titularul unei marci poate fi reprezentat printr-un mandatar autorizat, care este mandatar – consilier in proprietate industriala.
Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie cand solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul si nicio unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe teritoriul Uniunii Europene ori in Spatiul Economic European, cu exceptia procedurii de depunere a cererii de inregistrare a marcii.
Reprezentarea partilor in fata comisia de contestatii se poate face prin mandatar sau prin avocat.
Inregistrarea unei indicatii geografice poate fi ceruta la OSIM direct sau prin mandatar.
Criterii pentru acordarea protectiei marcilor
Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate, pentru urmatoarele motive absolute:
• marcile care nu indeplinesc conditiile prevazute in definirea marcii;
• marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
• marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicatii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile comerciale loiale si constante;
• marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicatii putand servi in comert pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, originea geografica sau timpul fabricarii produsului ori prestarii serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
• marcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusa de natura produsului sau este necesara obtinerii unui rezultat tehnic sau da o valoare substantiala produsului;
• marcile care sunt de natura sa induca publicul in eroare cu privire la originea geografica, calitatea sau natura produsului sau serviciului;
• marcile care contin o indicatie geografica sau sunt constituite dintr-o astfel de indicatie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, daca utilizarea acestei indicatii este de natura sa induca publicul in eroare cu privire la locul adevarat de origine;
• marcile care sunt constituite sau contin o indicatie geografica identificand vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;
• marcile care sunt contrare ordinei publice sau bunelor moravuri;
• marcile care contin, fara consimtamantul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucura de renume in Romania;
• marcile care cuprind, fara autorizatia organelor competente, reproduceri sau imitatii de steme, drapele, alte embleme, sigle, initiale sau denumiri ce intra sub incidenta art.6 ter din Conventia de la Paris si care apartin organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale Uniunii;
• marcile care contin semne cu inalta valoare simbolica, in special un simbol religios;
• marcile care contin, fara autorizatia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decat cele avute in vedere de art.6 ter din Conventia de la Paris.
De asemenea, o marca este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, este susceptibila a fi anulata pentru urmatoarele motive relative:
• daca este identica cu o marca anterioara, iar produsele si serviciile pentru care marca este solicitata sau a fost inregistrata sunt identice cu cele pentru care marca anterioara este protejata;
• daca, din motive de identitate sau de similitudine in raport cu marca anterioara si din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele doua marci le desemneaza, se poate crea, in perceptia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioara.
Sunt marci anterioare marcile a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia si care fac parte din urmatoarele categorii:
a) marcile comunitare;
b) marcile inregistrate in Romania;
c) marcile inregistrate in baza unor acorduri internationale si avand efect in Romania;
d) marcile comunitare in privinta carora este invocata, in mod valabil, vechimea anterioara, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara, fata de o marca la care se refera lit. b) sau c), chiar daca aceasta din urma marca a incetat sa mai existe sau a facut obiectul unei renuntari;
e) cererile de inregistrare a marcilor prevazute anterior, sub conditia inregistrarii ulterioare a marcilor;
f) marcile care, la data de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, la data prioritatii invocate, sunt notorii in Romania, in sensul art.6 bis al Conventiei de la Paris.
O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca este identica sau similara in raport cu o marca comunitara anterioara, si daca a fost destinata sa fie inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitara anterioara este inregistrata, atunci cand marca comunitara anterioara se bucura de un renume in Uniunea Europeana si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele marcii comunitare anterioare.
O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca:
• marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata in Romania, si daca aceasta este destinata a fi inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata, cand marca anterioara se bucura de un renume in Romania si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv si renumele marcii anterioare ori daca folosirea ar fi in detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui marcii anterioare;
• drepturile decurgand dintr-o marca neinregistrata sau dintr-un alt semn utilizat in activitatea comerciala au fost dobandite inainte de data de depozit a cererii de inregistrare a marcii ulterioare ori, dupa caz, inainte de data prioritatii invocate prin cererea de inregistrare a marcii ulterioare si daca acea marca neinregistrata sau acel semn utilizat confera titularului sau dreptul de a interzice utilizarea marcii ulterioare;
• exista un drept anterior, altul decat cele prevazute la lit. d) pentru marcile anterioare, in special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industriala;
• marca este identica sau similara cu o marca colectiva anterioara, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani inainte de data de depozit;
• marca este identica sau similara cu o marca de certificare anterioara, a carei valabilitate a incetat cu cel mult 10 ani inainte de data de depozit;
• marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereinnoire cu cel mult 2 ani inainte de data de depozit, cu conditia ca titularul marcii anterioare sa isi fi dat acordul la inregistrarea marcii ulterioare ori sa nu fi utilizat marca;
• marca poate fi confundata cu o marca utilizata in strainatate la data depozitului cererii si care continua sa fie utilizata acolo, daca cererea a fost facuta cu rea-credinta de catre solicitant.
O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare cand inregistrarea este solicitata de catre mandatarul sau reprezentantul titularului marcii, in nume propriu si fara consimtamantul titularului marcii, daca mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada ca are dreptul de a solicita aceasta inregistrare.
O marca nu este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, inregistrarea nu este anulata atunci cand titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la inregistrarea marcii ulterioare.
O marca poate fi refuzata la inregistrare sau, dupa caz, susceptibila a fi anulata in conditiile prevazute la art.6 septies din Conventia de la Paris.
Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii nu constituie niciun obstacol la inregistrarea acesteia.
Depozitul reglementar al marcii
Dreptul la marca apartine solicitantului care a depus primul, in conditiile legii, cererea de inregistrare a marcii.
Cererea de inregistrare a marcii, depusa la OSIM, redactata in limba romana si continand solicitarea explicita a inregistrarii marcii, datele de identificare a solicitantului si, dupa caz, a mandatarului, o reprezentare grafica, suficient de clara, a marcii a carei inregistrare este ceruta, lista produselor si/sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii, precum si dovada achitarii taxei de depunere si de publicare a cererii de inregistrare a marcii, constituie depozitul reglementar al marcii.
Cererea va prezenta mentiuni exprese cand marca:
• contine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al marcii;
• este tridimensionala sau de un alt tip decat cele verbale sau figurative;
• contine o transliterare sau o traducere a marcii ori a unor elemente ale marcii.
Data depozitului reglementar
Data depozitului reglementar este data la care a fost depusa la OSIM cererea de inregistare a marcii in conditiile in care aceasta contine toate elementele prevazute de lege.
Cand o cerere de inregistrare a marcii a fost reglementar depusa pentru prima data intr-o alta tara membra a Uniunii de la Paris sau membra a Organizatiei Mondiale a Comertului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de inregistrare in Romania a aceleiasi marci, cu conditia ca aceasta din urma cerere sa fie depusa la OSIM in termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.
Dreptul de prioritate
Daca solicitantul a prezentat anumite produse si servicii sub o marca in cadrul unei expozitii internationale oficiale sau oficial recunoscute, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris in 1928 si ratificata de Romania, organizata pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Conventiei de la Paris, si daca o cerere de inregistrare a marcii sub care au fost prezentate aceste produse si servicii a fost depusa la OSIM intr-un termen de 6 luni de la data primei prezentari in expozitie, solicitantul beneficiaza de un drept de prioritate de la data introducerii produsului in expozitie.
Acest termen de 6 luni nu va prelungi termenul de prioritate prevazut legal.
Drepturile de prioritate trebuie invocate odata cu depunerea cererii de inregistrare a marcii, justificate prin acte de prioritate si sunt supuse taxei legal stabilite.
Examinarea cererii de inregistrare a unei marci
In termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii, OSIM examineaza daca sunt indeplinite cerintele de baza si, in caz afirmativ, atribuie data de depozit cererii.
Daca cererea nu indeplineste aceste cerinte, OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordand un termen de 3 luni pentru depunerea completarilor. In cazul in care solicitantul completeaza in termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de inregistrare a marcii a fost completata. In caz contrar, cererea se respinge.
In cazul neplatii taxelor in termen se considera ca solicitantul a renuntat la inregistrarea marcii si cererea se respinge.
Cererea de inregistrare a marcii avand data de depozit se publica, in format electronic, in maximum 7 zile de la data depunerii, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a legii privind marcile si indicatiile geografice.
OSIM examineaza pe fond cererea de inregistrare a marcii si hotaraste admiterea inregistrarii marcii, in tot sau in parte, ori respingerea cererii de inregistrare a marcii, in termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub conditia achitarii taxelor de inregistrare si de examinare a cererii prevazute de lege.
Sub conditia achitarii unei taxe suplimentare de urgentare, echivalenta cu dublul taxelor de inregistrare si de examinare prevazute de lege, OSIM examineaza si hotaraste asupra cererii de inregistrare a marcii, in termen de 3 luni de la publicarea acesteia.
OSIM examineaza:
• calitatea solicitantului, conform legii;
• drepturile de prioritate, daca in cerere se invoca o prioritate;
• motivele absolute de refuz si, daca este cazul, observatiile formulate.
In cazul in care au fost formulate opozitii cu privire la cererea de inregistrare a marcii pentru motivele relative de refuz, avizul comisiei din cadrul Serviciului marci al OSIM, care solutioneaza opozitiile, este obligatoriu la examinarea pe fond.
Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:
• gradul de distinctivitate initiala sau dobandita, al marcii notorii in Romania;
• durata si intinderea utilizarii in Romania a marcii notorii in legatura cu produsele si serviciile pentru care o marca se solicita a fi inregistrata;
• durata si intinderea publicitatii marcii notorii in Romania;
• aria geografica de utilizare a marcii notorii in Romania;
• gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata romaneasca de catre segmentul de public caruia i se adreseaza;
• existenta unor marci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, apartinand altei persoane decat cea care pretinde ca marca sa este notorie.
Pentru examinarea motivelor de refuz privind marca notorie, pe baza criteriilor prevazute anterior, OSIM poate cere de la autoritati si institutii publice, precum si de la persoane juridice de drept privat documente in vederea stabilirii notorietatii marcii in Romania.
Cand un motiv relativ de refuz se aplica numai la anumite produse sau servicii pentru care inregistrarea marcii a fost solicitata, inregistrarea va fi refuzata numai pentru aceste produse sau servicii.
Daca in urma examinarii cererii, se constata indeplinirea conditiilor legale, OSIM decide inregistrarea marcii. Marca se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in format electronic, in maximum doua luni de la data deciziei de inregistrare, iar OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii numai dupa plata taxei de publicare si eliberare.
Daca cererea nu indeplineste conditiile pentru inregistrarea marcii, OSIM notifica aceasta solicitantului acordandu-i un termen de 3 luni in care acesta sa-si poata prezenta punctul de vedere, ori sa-si retraga cererea. Termenul poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni la cererea solicitantului si cu plata taxei prevazuta de lege.
La expirarea termenului prevazut anterior, OSIM va decide, dupa caz, inregistrarea marcii, respingerea cererii de inregistrare a marcii ori va lua act de retragerea cererii.
Regimul observatiilor si opozitiilor
In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, orice persoana interesata poate formula observatii privind cererea de inregistrare a marcii pentru motivele absolute de refuz prevazute de lege.
In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, orice persoana interesata poate formula opozitie la inregistrarea marcii pentru motivele relative de refuz prevazute de lege.
Opozitiile trebuie sa fie formulate in scris, motivat si cu plata taxei prevazute de lege.
La cererea solicitantului, titularul marcii care a formulat opozitia prezinta OSIM dovada ca:
a) in cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata;
b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie.
In cazul neplatii taxelor legale pentru opozitie, se considera ca aceasta nu a fost facuta.
In termen de 30 zile de la data notificarii opozitiei, solicitantul poate prezenta punctul sau de vedere.
Solutionarea opozitiei poate fi suspendata in urmatoarele situatii:
• cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a marcii, pana la inregistrarea acesteia;
• marca opusa face obiectul unei actiuni in anulare sau de decadere, pana la solutionarea definitiva a cauzei.
In cursul suspendarii, in orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea solutionarii opozitiei, daca motivul de suspendare nu mai subzista.
Opozitia formulata cu privire la cererea de inregistrare a marcii publicata se solutioneaza de o comisie din cadrul Serviciului marci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a legii privind marcile si indicatiile geografice.
Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opozitiei, care este avut in vedere la examinarea pe fond.
Decizia de respingere a inregistrarii marcii poate fi contestata de solicitantul marcii in termenul si cu procedura prevazute de legea marcilor si indicatiilor geografice.
Decizia de respingere a inregistrarii marcii ramasa definitiva se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Procedura de inregistrare a marcii
Solicitantul poate in orice moment sa-si retraga cererea de inregistrare a marcii sau sa-si limiteze lista de produse sau servicii. Cand marca a fost deja publicata, retragerea sau limitarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Cererea de inregistrare a marcii poate fi modificata la cererea solicitantului numai pentru rectificarea numelui sau adresei solicitantului ori pentru alte rectificari ce nu afecteaza esential marca sau nu extind lista de produse sau servicii.
Orice modificare, ceruta de solicitant pana la inregistrare, care afecteaza substantial marca ori lista de produse sau servicii, trebuie sa faca obiectul unei noi cereri de inregistrare a marcii.
In cursul procedurii de inregistrare OSIM poate cere solicitantului lamuririle si actele pe care le considera necesare, daca exista o indoiala asupra exactitatii sau continutului elementelor cererii de inregistrare a marcii.
OSIM inscrie, de indata, in Registrul marcilor acele marci pentru care s-a luat o decizie de inregistrare. Inscrierea inregistrarii marcii in Registrul marcilor este supusa taxelor prevazute de lege.
Dupa inscrierea in Registrul marcilor, OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii.
Durata de protectie a marcii inregistrate
Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani.
La cererea titularului, inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.
Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta inainte de expirarea duratei de protectie in curs, dar nu mai devreme de 3 luni inainte de expirarea acestei durate.
Reinnoirea inregistrarii marcii opereaza incepand din ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs.
Taxa pentru reinnoirea inregistrarii marcii este datorata odata cu cererea de reinnoire; taxa poate fi platita si in urmatoarele 6 luni de la expirarea duratei de protectie, cu majorarea prevazuta de lege.
Neplata taxei de mai sus este sanctionata cu decaderea titularului din dreptul la marca.
Drepturile conferite de inregistrarea marcii
Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii.
Titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau:
• un semn identic marcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost inregistrata;
• un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca;
• un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca folosirea fara drept a semnului ar fi in detrimentul caracterului distinctiv al marcii ori in detrimentul renumelui acesteia.
Titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special urmatoarele acte:
• aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
• oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn;
• punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale, produselor sub acest semn;
• utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
Transmiterea drepturilor asupra marcii
Drepturile asupra marcii se pot transmite prin cesiune, licenta sau pe cale succesorala.
Este, de asemenea, considerata transmitere de drepturi si executarea silita a debitorului, titular al marcii, efectuata in conditiile legii.
Drepturile cu privire la marca pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea trebuie facuta in scris si semnata de partile contractante, sub sanctiunea nulitatii.
Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra marcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este inregistrata sau numai pentru o parte din acestea; cesiunea, chiar partiala, nu poate limita teritorial folosirea marcii pentru produsele sau serviciile la care se refera.
In cazul in care patrimoniul titularului marcii este transmis in totalitatea sa, aceasta transmitere are ca efect si transferul drepturilor cu privire la marca. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afecteaza calitatea de titular al dreptului la marca.
Marcile identice sau similare apartinand aceluiasi titular si care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare nu pot fi transmise prin cesiune decat in totalitate si numai catre o singura persoana, sub sanctiunea nulitatii actului de transmitere.
Titularul marcii poate, in baza unui contract de licenta, sa autorizeze tertii sa foloseasca marca pe intreg teritoriul Romaniei sau o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte din produsele ori serviciile pentru care marca a fost inregistrata. Licentele pot fi exclusive sau neexclusive.
Pe durata contractului de licenta de marca, licentiatul este obligat:
• sa foloseasca, pentru produsele carora li se aplica marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenta, avand totusi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicand ca el este fabricantul acestora;
• sa puna mentiunea “sub licenta” alaturi de marca aplicata pe produsele ce fac obiectul acesteia conform contractului.
Licentele se inscriu in Registrul marcilor, cu plata taxei prevazute de lege, si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenta este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia.
Stingerea drepturilor asupra marcilor
Titularul poate sa renunte la marca pentru toate sau numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata.
Daca o licenta a fost inregistrata, renuntarea la marca este inscrisa numai daca titularul marcii probeaza ca a notificat licentiatului despre intentia de a renunta la marca.
Orice persoana interesata poate solicita Tribunalului Bucuresti, oricand in cursul duratei de protectie a marcii, decaderea titularului din drepturile conferite de marca daca:
• fara motive justificate, intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, socotita de la data inscrierii in Registrul marcilor, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau daca aceasta folosire a fost suspendata pentru o perioada neintrerupta de 5 ani;
• dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului,
desemnarea uzuala in comert a produsului sau a serviciului pentru care a fost inregistrata;
• dupa data inregistrarii si ca urmare a folosirii marcii de catre titular sau cu consimtamantul acestuia, marca a devenit susceptibila a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor ori serviciilor pentru care a fost inregistrata;
• marca a fost inregistrata pe numele unei persoane neavand calitatea prevazuta de lege.
Decaderea produce efecte de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Anularea inregistrarii marcii poate fi ceruta Tribunalului Bucuresti de catre orice persoana interesata, pentru oricare dintre urmatoarele motive:
• inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor referitoare la motivele absolute de refuz;
• inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor referitoare la motivele relative de refuz;
• inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta;
• inregistrarea marcii aduce atingerea dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;
• inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica protejata, un desen sau model protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor.
Actiunea in anulare pentru motivul relei credinte poate fi introdusa oricand in perioada de protectie a marcii.
Termenul in care poate fi ceruta anularea inregistrarii marcii pentru celelalte motive este de 5 ani, incepand sa curga de la inregistrarea marcii.
Titularul unei marci anterioare, care cu stiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci ulterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii ulterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca ulterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii ulterioare a fost ceruta cu rea-credinta.
In cazul prevazut mai sus, titularul marcii ulterior inregistrate nu se poate opune folosirii marcii anterioare, desi aceasta din urma nu mai poate fi invocata impotriva marcii ulterioare.
Daca un motiv de decadere sau nulitate exista numai pentru o parte a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, decaderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.
Inregistrarea internationala a marcilor
Dispozitiile legii marcilor si indicatiilor geografice se aplica si inregistrarilor internationale ale marcilor efectuate conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care isi extind efectele lor in Romania, afara de cazul in care prin aceste conventii nu se prevede altfel.
Cererea de inregistrare internationala pentru o marca inscrisa in Registrul marcilor, conform Aranjamentului de la Madrid, precum si cererea de inregistrare internationala pentru o marca depusa sau inscrisa in Registrul marcilor, conform Protocolului referitor la Aranjament va fi examinata de OSIM cu plata taxei prevazuta de lege.
Marca comunitara
Cand o cerere de marca comunitara este depusa la OSIM in temeiul prevederilor din Regulamentul privind marca comunitara, OSIM inscrie data primirii cererii si, fara sa procedeze la examinare, o transmite Oficiului de Armonizare in Piata Interna (OAPI sau OHIM), in termen de doua saptamani, cu plata taxei prevazute de lege, pentru depunerea unei cereri nationale.
O cerere de marca comunitara sau o marca comunitara poate fi transformata intr-o cerere de marca nationala in conditiile prevederilor din Regulamentul privind marca comunitara (versiune codificata), cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri nationale prevazute de lege.
Titularul unei marci comunitare, care este si titularul unei marci anterioare identice, inregistrate in Romania sau care a facut obiectul unei inregistrari internationale avand efect in Romania, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata ori incluse in lista acestei marci, se poate prevala de vechimea marcii anterioare in Romania.
Litigiile avand ca obiect marci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitara atribuie competenta tribunalelor de marca comunitara, potrivit art.95 alin.1 al acestuia, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care judeca in prima instanta.
Aspecte privind inregistrarea unei indicatii geografice
Au calitatea de a solicita la OSIM inregistrarea unei indicatii geografice, asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de productie in zona geografica, pentru produsele indicate in cerere.
OSIM inregistreaza indicatiile geografice si acorda solicitantului dreptul de utilizare a acestora dupa ce autoritatea publica centrala de specialitate sau, dupa caz, autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului certifica:
• indicatia geografica a produsului care urmeaza a fi inregistrata;
• produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie;
• aria geografica de productie;
• caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa le indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie.
Sunt excluse de la inregistrare indicatiile geografice care:
• nu sunt conforme dispozitiilor prevazute in definirea indicatiei geografice;
• sunt denumiri generice ale produselor;
• sunt susceptibile de a induce publicul in eroare asupra naturii, originii, modului de obtinere si calitatii produselor;
• sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.
Daca cererea indeplineste conditiile prevazute de lege, OSIM decide inregistrarea indicatiei geografice in Registrul indicatiilor geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.
Dreptul de folosire a indicatiei geografice dobandit prin inregistrarea acesteia apartine membrilor asociatiei inscrisi in lista comunicata la OSIM.
Durata de protectie a indicatiilor geografice curge de la data depunerii cererii la OSIM si este nelimitata.
Dreptul de utilizare a indicatiei geografice se acorda solicitantului pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de reinnoire nelimitata, daca se mentin conditiile in care acest drept a fost dobandit.
Cererea de reinnoire este supusa taxei prevazute de lege.
Persoanele autorizate sa foloseasca o indicatie geografica pentru anumite produse au dreptul sa o foloseasca in circuitul comercial pe aceste produse, in documente insotitoare, reclame, prospecte si pot sa aplice mentiunea “indicatie geografica inregistrata”.
Este interzisa folosirea unei indicatii geografice sau imitarea ei de catre persoane neautorizate, chiar daca se indica originea reala a produselor ori daca se adauga mentiuni ca “gen”, “tip”, “imitatie” si altele asemenea.
Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate sa faca obiectul niciunei transmiteri.
Pe intreaga durata de protectie a indicatiei geografice, orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea inregistrarii acesteia daca inregistrarea indicatiei geografice s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor de mai sus.
Caile de atac impotriva hotararilor OSIM
Deciziile OSIM privind cererile de inregistrare a marcilor, precum si cererile de inregistrare privind indicatiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea inregistrarii marcii ori a indicatiei geografice, cu plata taxei legale.
Deciziile OSIM privind inscrierea cesiunii sau licentei in Registrul marcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora.
Contestatiile formulate conform prevederilor de mai sus se solutioneaza de o comisie de contestatii din cadrul OSIM.
Daca inregistrarea unei marci, reinnoirea inregistrarii sau inscrierea unei modificari in Registrul marcilor a fost efectuata in mod evident din eroare materiala, OSIM poate, in termen de maximum doua luni, cu incepere de la data inregistrarii sau de la data inscrierii, dupa caz, sa revoce motivat inregistrarea, reinnoirea sau inscrierea modificarii efectuate; revocarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
Hotararea comisiei de contestatii, motivata, se comunica partilor si poate fi atacata cu contestatie la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Hotararea Tribunalului Bucuresti este supusa apelului la Curtea de Apel Bucuresti.
Apararea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice
Constituie infractiune:
• contrafacerea unei marci;
• punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate;
• punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice ce indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.
Prin contrafacerea unei marci se intelege realizarea sau utilizarea fara consimtamantul titularului, de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn:
• identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata;
• care, data fiind identitatea sau asemanarea cu o marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau a serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul;
• identic sau asemanator cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta a dobandit un renume in Romania si daca prin folosirea semnului fara motive intemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.
Prin punerea in circulatie se intelege oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum si importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.
Faptele prevazute anterior nu constituie infractiuni daca au fost savarsite inainte de data publicarii marcii.
Pentru prejudicii cauzate prin savarsirea faptelor de mai sus, persoanele vinovate pot fi obligate la despagubiri potrivit dreptului comun.
Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice protejate apartin Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit legii.
Taxele privind inregistrarile de marci si indicatii geografice
Procedurile privind inregistrarile de marci si indicatii geografice sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform OG 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, si se platesc in contul OSIM.
Costul inregistrarii unei marci se calculeaza pentru fiecare caz in parte, acesta depinzand de cateva aspecte: tipul de marca, daca este color sau nu si pentru cate clase de produse sau servicii se doreste protectia.